Test Footer

Selamat siang semua untuk pecinta blog kami punya gudang tapi bukan gudang beras atau gandum disini kami punya gudang yang cukup besar yait...
KHALIPAH KE EMPAT ALI BIN ABI THALIB NAMA DAN KELAHIRANNYA         Nama beliau ialah Ali bin abi Thalib ,juga bergelar Abu Turab yang art...
Kisah Khalifah Usman bin Affan

Kisah Khalifah Usman bin Affan

KHALIFAH KE TIGA: USMAN BIN AFFAN NAMA DAN KE LAHIRANNYA          Nama beliau ialah Usman bin Affan Al_A mawi Al Quraisyi. Beliau biasa ...