Test Footer

KHALIPAH KE EMPAT ALI BIN ABI THALIB NAMA DAN KELAHIRANNYA         Nama beliau ialah Ali bin abi Thalib ,juga bergelar Abu Turab yang arti...
Kisah Khalifah Usman bin Affan

Kisah Khalifah Usman bin Affan

KHALIFAH KE TIGA: USMAN BIN AFFAN NAMA DAN KE LAHIRANNYA          Nama beliau ialah Usman bin Affan Al_A mawi Al Quraisyi. Beliau biasa ...