Test Footer

Ahlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq

Ahlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq - Sahabat Budiman kali ini admin akan menyajikan Kata Kata Mutiara, Untuk Kata kata kali ini yang berjudul Kata Kata Ahlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq, mudah-mudahan isi postingan kumpulan kata kata yang saya tulis ini dapat anda pahami. berikut ini adalah kata katanya .

Judul: Ahlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq
Sub Judul : Ahlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq

lihat juga


Ahlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq

Al-KHULAPAUFA AR-RASYIDIN 
Pengertian khulafa adalah bentuk jama (banyak) dari kata kholifah bentuk muprod (tunggal) yang artinya ,menurut beberapa kamus,ialah " pengganti" .Ulama ahli tapsir mengatakannya berdasar dua pendapat 
1. mengatakan ,bahwa kata khalifah adalah wajan paa-iilah dengan makna fail yang artinya 'pengganti".
2. mengatakan ,bahwa khalipah itu dengan wazan faa-iilah juga dengan makna maful yang artinya "yang di  ganti'
Jadi al-khulafa ar-rasyidin ,berarti penggnti rasululloh saw.ataukepala-kepela negara yang mendapat petunjuk.
Perkataan khalifah juga tersebut  dalam al quran pda surat al-baqoroh ayat 30 :"Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat:sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang kholifah di bumi".
disebut juga dalam satu hadis shahih: "maka wajib atas kamu berpegang kepada sunahku dan sunnah kholipah rasyidin yang mendapat petunjuk yang lurus ( HSR Abu daud dan turmudzi)
Dengan uraian ringkas di atas jelas bahwa khulafa ar rasyidin adalah kepala -kepala negara, Imam_Imam,Pemimpin_Pemimpin pengganti Nabi Muhammad sawyang mendapat petunjuk yang lurus.
Khalifah Rasyidin di permukaan bumi berjumlah hanya 4 (empat) orang saja ,tidak lebih,semenjak dahulu sampai sekarang.
1. Kholifah Abu Bakar ash-shiddiq.
2. Kholipah Umar bin khothab.
3. Kholifah Usman bin apffan.
4. Kholifah Ali bin Abi Thalib.
keempat Khalifah ini adalah sahabat Nabi saw.
 Abu Bakar Ash-shiddiq adalah nama julukan yang sangat terkenal. sedang nama beliau sebenarnya adalah:Abdulloh bin Usman ayah beliau terkenal dengan panggilan Abu Quhafah.
Sifat sipat umum dan ketakwaan beliau
1. Bada masa jahiliyyah beliau tidak pernah sujud kepada berhala.
2. Beliau lebih cinta kepada Alloh dan Nabi saw.
3. Beliau adalah seorang yang gagah berani.
4. Beliau suka menolong orang - orang miskin ,memuliakan tamu, pemurah lagi sopan santun.
5. Beliau tidak mau makan dan minum sesuatu yang di haramkan Alloh.
^. Abu bakar  adalah yang utama setelah Nabi Muhamad saw.
Keahlian abu Bakar as-Shiddiq 
1. Beliau hapal Al Quran 
2. Beliau seorang ahli  takbir mimpi.
3. Beliau seorang ahli pidato dan lancar tutur katanya.
4. beliau ahli dalam silsilah keturunan suku Quraisyi.
Diantara butir-butir  Kata mutiara Abu Bakar as shiddiq ra.
1. Aku dalah manusia biasa dan bukan lah manusdia yang terbaik diantara kamu ,apabila kalian lihat perbuatanku benar,maka ikutilah aku.Tapi bila kalaian lihat perbuatanku salah ,maka betulkanlah aku .
2. tidak boleh seorang Muslim menghina Muslim yang lain .Yang kecil pada kqum muslimin ,adalah besar pada sisi Alloh.
3. Bila telah masuk waktu sholat berdirilah kalian menuju ke tempat apimu yang sedang menyala dan padamkanlah ia.
4. AH,aku ingin mjadi rumput saja supaya dimakan oleh kuda (karena sangat ngerinya akan siksaan Alloh.
5. semenjak aku masuk islam ,belum perneh aku kenyang kan perutku, demi dapat merasakan segarnya ibadah dan belum pernah pula aku puas minum.karena sangat rindunya aku kepada Ilahi.
6. Orang yang cerdas ialah orang taqwa
    Orang dungu ialah orang durhaka
    Orang yang dusta ialah orang khianat
    Orang yang benar ialah orang yang dapat di percaya.
7. Kami di uji dengan kesusahan ,maka kami msabar;tetapi ketika diuji dengan ke senangan (kemewahan)hampir-hampir kami tidak sabar.
8. Manusia yang paling celaka adalah raja-raja Kebanyakan mereka ,ketika berkuasa ,bersipat juhud terhadap harta sendiri tapi tamak kepada harta orang lain.
Beliau wapat pada tahun ke 13 H dalam usia 63 tahun kuburan beliau terletak di sebelah Nabi Muhammad saw di madinah.itulah riwayat ringkas Abu Bakar as shiddiq ra kami kutipkan do'a yang biasa beliau basca ketika sholat sebelum salam : Ya Alloh sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan penganiayaan yang banyak .tidak ada yang akan pengampuni dosa-dosa melainkan Engkau .Karena itu ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari sisiMu.dan kasihanilah aku Sesungguhnya engkau Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
qontineu


Demikianlah Artikel Ahlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq

Sekian yang bisa admin sajikanAhlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq, mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua. Silahkan anda kopas sesuka mungkin. Terimakasih .

Anda sedang membaca artikel Ahlak Terpuji Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar ash-shiddiq dan artikel ini url permalinknya adalah http://diarihatimilikaku.blogspot.com/2016/03/ahlak-terpuji-sahabat-nabi-muhammad-saw.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.