Test Footer

Kata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab

Kata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab - Sahabat Budiman kali ini admin akan menyajikan Kata Kata Mutiara, Untuk Kata kata kali ini yang berjudul Kata Kata Kata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab , mudah-mudahan isi postingan kumpulan kata kata yang saya tulis ini dapat anda pahami. berikut ini adalah kata katanya .

Judul: Kata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab
Sub Judul : Kata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab

lihat juga


Kata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab

Kata Kata Mutiara - UMAR BIN KHATHAB Nama aslinya ialah UMAR BIN KHATHAB.Nama panggilan atau gelar beliau adalah ALFARUQ,artinya Yang bisa membedakan yang haq dengan yang batil.Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan nama aslinya.beliau juga adalah orang yang pertama sekali mendapat gelar amirul mu'minin,artinya "RAJA ORANG ORANG MU'MIN".  Umar bin KHathab di lahirkan 13th setelah peristiwa gajah.Jadi beliau 13th lebih muda dari pada Nabi saw.
  
UMAR BIN KHATHAB SEBELUM MASUK ISLAM
Sebelum masuk islam,Umar pernah bekerja mengembala kambing kepunyaaan keluarganya sendiri.Ketike sudah dewasa,pernah pula dia berdagang keSyam.Otaknya cerdas, lidahnya pashih,pemberani,disegani oleh lawan dan kawan,akhlaknya mulia,hatinya jujur,dan perkataannya selalu benar.

UMAR MASUK ISLAM
Umar bin KHathab masuk islam sebagai perujudan dari do'a Nabi saw.agar Umar bin KHathab atau Abi Jahsyin bin Hisyam (Abu Jahal)-salah seorang diantara kedua orang ini -masuk islam.Doa Rosululloh saw ini di kabulkan oleh Alloh dengan masuk islamnya Umar pada tahun ke 6 kenabian.Ketika itu usia beliau baru sekitar 33th.
Setelah beliau masuk islam,maka dakwah islam yang tadinya dilancarkan secara sembunyi-sembunyi,berkat anjuran beliau kepada rasululloh saw .,disiarkan secara terang terangan.Dengan pimpinan umar bin khathab,Nabi saw.Beserta kaum uslimin lainnya keluar dengan membaca Allohu Akbar dan Lailaahailalloh.sejak itulah kaum muslimin benar benar merasakan kemulyaan islam.

MASA HIJRAH
Kebanyakan orang islam,pada mesa hjrah ,berhijsah secara sembunyi .Tapi Umar berhijrah secara terang terangan.beliau berhijrah dengan menyandang pedagang ,mengganyungkan panah busur serta anak panahnya,dan berjalan dengan gagah berani menuju Ka'bah di bawah tatapan para pemimpin pemimpin kaum Quraisy.beliau melakukan tawap 7 kali kwliling dan kemudian sholat 2 raka'at di depan makom Ibrahim kemudian beliau temui tokoh-tokoh kaum quraisy seraya berucap ;"Semogs buruklsh muka kalian semuanya .Siapa yang ingin ibunya berpisah dengan anaknya ,anak-anaknya menjadi yatim,dan istrinya menjadi janda,silahkan menemuiku di balik lembah ini ".
Kenyataannya ,tidak seorangpun mendatangi beliau .Dengan demikian beliau dan rombongan berjalan dengan aman sentosa hingga semuanya tiba di madinah.
setibanya umar di Madinah,Abu bakar dan Umar bergabung mendapingi Rasululloh saw .

PERSESUAIAN PEMIKIRAN DAN PENDAPAT PENDAPAT UMAR DENGAN ALQURAN
1. Umar bin Khathab menganjaurkan kepada Rasululloh saw .supaya istri-istri beliau memakai hijab (penutup aurat) di hadapan orang-orang asing (yang bukan muhrim ).Tidak lama kemudian turun ayat hijab,yaitu tersebut pada surat An-Nur ayat 30 dan 31,dan surah al-ahjab ayat 59.
2. Pendapatnya mengharamkan arak dan minuman keras sama sesuai dengan hukum Alloh .
3. Pendapatnya supaya makom IBrahiem di jadikan Mushola ,di benarkan dengan turun ayat AL Quran yang bersesuaian dengan pendapat itu,yaitu pada Surat Al Baqarah ayat 125.

KERAMAT UMAR BINKHATAB
Umar bin Khathab mempunyai keramat -keramat di sini kami sebutkan satu saja diantaranya,yaitu: Pada waktu Mesir berada di bawah kekuasaan Islam di bawah pimpinan Gubernur  Amr bin Ash,pada masa kekhalifahan Umar.
Pada suatu hari ,Gubernur Mesir amr bin Ash di datangi oleh beberapa orang utuisa  penduduk ,yang menerangkan menerangkan keadan sungai Nil sbgai berikut:
"Wahai amir ,tiap tiap tahun kami menyelenggarakan suatu tradisi yang jika tidak kami laksanakan ,maka air sungai Nil tidak akan mengalir dengan baik."
Jawab Gubernur Amr bin Ash :"Bagaiman bentuk tradisimu itu?"
Jawab mereka lagi:"Pada tanggal 11 bulan ini ,kamimesti mencari seorang gadis cantik,yang dengan izin orang tuanya ,di beri pakean bagus-bagus dan mewah,kemuadian suatu upacara ,gadis tersebut di benamkan ke dalam sungai .hanya dengan cara demikianlah air sungai Nil ini lancar jalannya.

Maka jawab Gubernur Amr bin Ash :'hal seperti itu tidak perlu di kerjakan menurut agama Islam. Ajaran agama Islam mengharuskan penghapusan segala yang bertentangan dengan hukumnya.
Upacra ini di larang oleh gubernur Amr bin Ash.penduduk gelisah dengan larangan tersebut karna air sungai Nil airnya tak berjalan lancar.sebagai pengganti upacara tersebut Amr bin Ash menceburkan lampiran surat dari Umar bin Khathab ke dalam sungai Nil .
Bunyi lampiran surat Umar "Dari hamba Alloh ,UMar,Amirul mukminin ,kepada sungai Nil.ama ba'du ,kalau engkau mengalir menurut kemauan mu,maka aku mohon kepada Alloh Yang Maha Esa lagi Maha Parkasa supaya mengalirlah kamu"..
Dengan demikian di saksikan orang banyaak. Gubernur Amr bin Ash dengan khidmat menceburkan surat Khalifah Umar bin Khathab tersebut kedalam sungai .Sebelum terbit pajar pada hari berikutnya ,dengan kehendak Alloh ,mengalirlah air sungaiNil itu sehingga pasang 16 hastaterus mengaliri sawah -sawah dan lain sebagainya..

UMAR BINKHATHAB DI ANGKAT MENJADI KHOLIFAH 
Ketika Abu BAkar sedang sakit menjelang ajalnya ,maka sahabat-sahabat baesar dipanggil untuk menetapkan siapa yang pantas menjadi Khalifah apabila abu bakar wafat.Maka keputusan musyawarah menetapkan Umar bin Khathab menjadi khalifah ke 2.

KARYA KARYA UMAR DALAM PENGEMBANGAN ISLAM
1. Menakl;uk Irak dalam pertempuran dahsyat di jembatan sungai Furat yang mengakibatkan syahidnaya Panglima Perang Abu Ubaidah.
2.Pendiri kota kufah dan Basrah.
3. Penakluk Iran ,KHurasan.
4. Dansyik,Thabariyah dll.
5. Penakluk mesir.
6. Permulaan peng gunaan tahun hijriyyah.
7. Perbaikan administrasi Negara keuangan,kemiliteran dan gaji pegawai.
8. Pemerapan sistem pemerintah daerah dll
SIFAT-SIFAT UMAR BINKHOTHAB 
1.Penuh rasa kasih sayang .
2. Adil dalam menghukum.
3. Suka musyawarah dalam segala urusan.
4 .Tidak sombong ,dengki dan dendam.
5. Suka menerima kebenaran dari siapa saja.
6. Sesuai perkataan dan perbuatannya.
Umar wafat akibat usaha pembunuhan yang di lakukan Abu LU'luahbeliau ditikam dengan pisau beracun ber mata dua.

KATA KATA  MUTIARA DAN NASEHAT UMAR BIN KHATHAB

Berikut ini adalah Kata Kata Nasehat dan Mutiara Umar bin Khathab 
  1. "Yang paling aku takutkan atas umat ini adalah orang munapik yang berilmu".
  2. "Apabila engkau melihat orang berilmu mencintai dunia,maka curigailah ia mengenai agamanya,karna tiap orang mencintai sesuatuaka meng=yibukan diri dengan apa yang di cintainya.
  3. "Apabila tergelincir orang yang berilmu ,maka tergelincirlah alam makhluk".
  4.  "Pelajarilah ilmu untuk ke tentraman,ketetapan hati dan kelembutan jiwa,tunduk dan rendahkanlah dirimu pada orang yang kamu belajar.
  5. Sesungguhnya wudhu yang baik,mengusir setan dari dirimu.
  6.  "perkataan yang bergemuruh adalah perkataan syetan."
  7.  "Sesungguhnya laba adalah suatu kemiskinan.dan janganlah mengharap kekayaan dari orang.Sesungguhnya tidak mengharap apa yang ada di tangan manusia.niscayatidak memerlukan manusia itu.
  8. Aku tiada pedulikan atas keadaan susah atau senang ku karena aku tidak tahu,manakah diantara ke duanya yang lebih baik bagiku.
  9. "aku tahu bahwa kesombongan itu berembus jauh hingga ke bintang Suraya.
  10. "Jika kalian memberi maka cukupkan lah sehingga orang itu tidak memerlukan lagi.


Demikianlah Artikel Kata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab

Sekian yang bisa admin sajikanKata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab , mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua. Silahkan anda kopas sesuka mungkin. Terimakasih .

Anda sedang membaca artikel Kata Kata Mutiara dan Nasehat Serta Kisah Umur Bin Khathab dan artikel ini url permalinknya adalah http://diarihatimilikaku.blogspot.com/2016/03/kata-kata-mutiara-dan-nasehat-serta.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.